Toelichting melkprijzen november 2009

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in november 2009 € 27,93 per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van oktober 2009 is dit een stijging van € 0,87 en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 4,59 per 100 kg melk ofwel 14,1%. Hoewel de melkprijzen uit het dal klimmen ligt de gemiddelde melkprijs nog ruim onder het niveau van vorig jaar. Voor het eerst in 2009 is de berekende melkprijs van enkele ondernemingen, namelijk Milcobel en DOC Kaas, hoger in november dan in dezelfde maand vorig jaar.

Voorschotmelkprijzen 2009
Nu de melkprijzen tot en met november en voor sommige bedrijven tot en met december berekend zijn kan een inschatting worden gemaakt van de gemiddelde melkprijs over kalenderjaar 2009.
Naar verwachting zal de gemiddelde voorschotmelkprijs van de 16 Europese ondernemingen in 2009 uitkomen op circa € 26,50 per 100 kg standaard melk. Dit is bijna 8 euro ofwel 23% minder dan vorig jaar.

Productie

Rekening houdend met de lagere productie op het Noorder eiland ,die het totale productie cijfer met bijna 1,5% naar beneden haalt en de constant hogere melkaanvoer op het Zuider eiland,wordt de totale melkproductie in Nieuw Zeeland momenteel ca 0,5% boven vorig jaar geschat.Als voor de rest van het seizoen een normaal weerpatroon wordt aangehouden dan zal Nieuw Zeeland’s melkproductie ongeveer 1 a 1,5% hoger uitkomen dan het vorige seizoen.

De melkproductie in Australië laat voor de eerste 3 maanden van het seizoen een daling zien van ca 3,9% vergeleken met het vorige jaar. In september jl.was de productie, vergeleken met een jaar eerder zelfs 7,2% lager.
De totale productie wordt voor het lopende seizoen 2009/10 geschat op ca 9 miljard liter oftewel een daling van 4% t.o.v. verleden jaar.

Melkprijs

De mekprijs van Fonterra is met € 0,44 gedaald ten opzichte van oktober door toedoen van de wisselkoers.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland € per 100 kg
  1 januari 2009 31 december 2009 index trend
Boter 210 315 150,0
Vol melkpoeder 195 252 129,2
Mager melkpoeder 150 205 136,6
Weipoeder 39 69 177,0
Gouda kaas ± 310 ± 290 93,5

Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met november 2009 ruim 10,148 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca1, 6% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,36%, resp. 3,48% en was 0,01% hoger, resp. 0,01% lager dan vorig jaar.
In de EU-27 lag de melkaanvoer over de periode januari – september 2009 0,32% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. In de periode april–september 2009 is er daarentegen 0,4% meer gemolken, met name in Duitsland ( waar de stijging mede veroorzaakt werd door de leveringsstop in 2008), Nederland, België, Finland, en Oostenrijk.
Met name in Frankrijk (-2,3%), maar ook in het Verenigd Koninkrijk, en de meest Oost –Europese landen (m.u.v. Polen) verminderde het productie volume.

Zowel op de wereldmarkt als in de EU is de marktprijs voor zuivelproducten de laatste maanden duidelijk gestegen. Er zijn dan ook signalen, die wijzen op een toenemende vraag en grotere koopbereidheid. Daarnaast valt tot nu toe slechts een beperkte groei van de wereldwijde melkproductie waar te nemen. Wel wordt zo langzamerhand aangenomen dat de prijsstijging op zijn eind loopt. Hoewel de prijzen over het algemeen veerkracht tonen en mogelijk tot aan het einde van het eerste kwartaal 2010 rond de huidige niveaus zullen stabiliseren,lijkt het opwaarts momentum langzaam te verdwijnen. Bij de laatste Fonterra tender werd nog slechts een lichte prijsstijging van melkvet (+4%) genoteerd, terwijl de prijs van melkpoeder gemiddeld met ruim 7% daalde.

Tot nu toe heeft het prijsherstel voornamelijk het karakter van een aanbod gedreven ontwikkeling. Veel zal de komende maanden afhangen van de mate waarmee de melkproductie in met name de EU en USA zal reageren op het snelle prijsherstel van de laatste tijd. Ook de (consumenten)vraag zal een meer structureel karakter moeten krijgen.
De snelle opmars van de prijzen na de zomer maakt de markt kwetsbaar en heeft marktpartijen er inmiddels toe aangezet voorzichtiger te opereren en een meer afwachtende houding aan te nemen. Met name bij de producten boter en melkpoeder manifesteert zich geleidelijk aan druk op het te realiseren prijsniveau.