OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 2010

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in april 2010 € 27,69 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,37 per 100 kg vergeleken met vorige maand. Gemiddeld zijn de melkprijzen evenwel € 3,86 (= 16,2%) hoger vergeleken met april vorig jaar. Vorig jaar daalden de april melkprijzen nog fors ten opzichte van de voorgaande maand met € 2,75 per 100 kg melk. Dit jaar stijgt de april melkprijs zelfs boven het niveau van 2007 uit.

Zuivelondernemingen FrieslandCampina en DOC Kaas hebben de vet- en eiwitprijzen aangepast, waardoor in april de melkprijs is gestegen ten opzichte van vorige maand. In mei hebben beide ondernemingen de melkprijs verder verhoogd met ongeveer 2 euro per 100 kg.

Door aanpassing van de vet- en eiwitprijs van de Belgische zuivelonderneming Milcobel steeg de melkprijs deze maand ten opzichte van maart.

De Duitse onderneming Alois Müller heeft in april de basisprijs met 50 eurocent verhoogd naar € 26,50 per 100 kg melk. Nordmilch en Humana Milchunion verhoogden beide de basisprijs met 1 euro naar € 27,00 per 100 kg melk. Alois Müller heeft over 2009 een nabetaling uitgekeerd van € 0,46 per 100 kg melk.

De melkprijzen van de Bongrain, Danone en Sodiaal zijn in april verhoogd door aanpassing van de basisprijzen en kwaliteitstoeslagen. De melkprijs van Lactalis is deze maand door seizoensmatige aanpassing gedaald.

De melkprijs van de Zweeds/Deense zuivelonderneming Arla is ongewijzigd gebleven, maar de berekende melkprijs is gedaald door de daling van de euro.
Arla heeft aangekondigd de melkprijs vanaf 31 mei te verhogen, omgerekend met circa 1 euro per 100 kg.
Hämeenlinnan Osuusmeijeri houdt de melkprijs ongewijzigd in april.

Glanbia en Kerry hebben de vet- en eiwitprijzen deze maand verhoogd waardoor de melkprijzen zijn gestegen ten opzichte van vorige maand.

De melkprijzen van de Britse zuivelondernemingen Dairy Crest en First Milk (voorlopig) dalen in april door toedoen van seizoensmatige aanpassing.

Fonterra heeft onlangs de prognose mbt de melkprijs voor het seizoen 2010/11 bekendgemaakt en vastgesteld op $6.90-$7.10 (=± € 31,50/100 liter melk bij 8,3% milk solids) per kg melkdroge stof. Dat is een verhoging met $0,50 vergeleken met de huidige prognose voor het afgelopen seizoen 2009/10. Genoemd bedrag bestaat uit een basisprijs component van $6.60 en een toegevoegde waarde component van (Distributable Profit) 30 –50 cent.
Hiermee komt de berekende melkprijs komend seizoen ongeveer uit op € 28,00 per 100 kg standaardmelk, de één na hoogste melkprijs van het afgelopen decennium.

De voorschotprijs zal voor het komende seizoen stapsgewijs worden verhoogd van $4.30/kg oplopend naar $4.60 in februari 2011, $4.95 in april, $5.30 in juni, $5.60 in juli, $5.95 in augustus, $6.25 in september and $6.60 in oktober 2011.

Fonterra gaf aan dat bij een voortzetting van de huidige valuta koersen en internationale zuivelprijzen de mogelijkheid bestaat dat de melkprijs zelfs boven de $ 8.00 kan uitkomen. Echter gegeven de mate van volatiliteit in de markten is enige voorzichtigheid geboden en wordt de prognose beperkt tot een voorlopig bedrag van $6.90-$7.10.
Fonterra voorzitter Henry van der Heyden zei dat de markten een grote mate van grilligheid vertonen. We zien grote schommelingen in valuta koersen en onrust in financiële markten..Deze factoren kunnen een grote invloed hebben op de vraag naar zuivel en de prijzen die we uiteindelijk zullen realiseren.

Melkveehouders in de Verenigde Staten voeren de melkproductie duidelijk op. Dat blijkt uit  cijfers van het Amerikaans landbouwministerie USDA. Amerika en Europa zijn momenteel de grote spelers op de wereldmarkt, aangezien het melkseizoen in Nieuw-Zeeland is geëindigd. De aanvoer in de VS afgelopen april lag 1,5 procent hoger dan vorig jaar, een nieuw record. Het gaat om een geschatte hoeveelheid van zo'n 7,4 miljard kilo melk. Vanaf februari is de productie in de VS flink gestegen. Ook aantal melkkoeien en de productie per koe is toegenomen. Het aantal melkkoeien ligt nog steeds 2 procent onder het niveau van vorig jaar, maar verdere afname is gestopt. Sinds december vorig jaar zijn er al weer 14.000 melkkoeien bij gekomen. Daarbij heeft de gestegen melkproductie per koe er in de meeste staten voor gezorgd dat de melkproductie, ondanks de afname van het aantal melkkoeien, niet is gedaald. De productie per koe is naar schatting met 3,5 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Aangenomen wordt dat de Amerikaanse melkveehouders de productie verder zullen opvoeren. De voerprijzen liggen lager dan vorig jaar terwijl de melkprijs is gestegen.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland € per 100 kg
  1 januari 2010 3 juni 2010 index trend
Boter 315 370 117,5
Vol melkpoeder 252 295 117,1
Mager melkpoeder 203 237 116,7
Weipoeder 70 63 90,0
Gouda kaas ± 290 ± 310 106,9

 

Markt commentaar

In Nederland is tot en met april 2010 ruim 3,82 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 2% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met name in maart werd ca 5% meer melk aangeleverd t.o.v. maart 2009. In april was de groei ca 1,1%. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,53%, resp. 3,52% en was 0,06% hoger, resp. gelijk aan vorig jaar.
In het quotumjaar 2009/10 (april 2009 t/m maart 2010) werd 1,7% meer melk afgeleverd. De netto quotum overschrijding bedroeg 0,41% oftewel 47 miljoen kg.

Volgens de meest recente gegevens lag de melkaanvoer in de EU-27 in het eerste kwartaal van 2010 ruim 1,4% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar.
In de contingentsperiode april 2009 – maart 2010 was de EU-aanvoer 0,5% minder.

Na de hectiek van de laatste weken is de markt in rustiger vaarwater terechtgekomen. De forse prijsstijgingen die zich de afgelopen tijd voor deden bij de bulk producten boter en melkpoeder zijn onlangs abrupt tot stilstand gekomen. Aanleiding vormde initiatieven vanuit Brussel om vanaf begin juni extra hoeveelheden boter en melkpoeder uit interventie via tendering weer op de markt te brengen. Hierdoor lijkt voorlopig een prijsplafond in de markt gelegd. Met name de melkpoedermarkt reageerde direct met een prijsverlaging, waarbij de handel duidelijk stagneerde. Kopers zijn in verband hiermede afwachtend geworden en kijken uit naar de eerste inschrijving op de interventiehoeveelheid; daarnaast zal de komende maandelijkse Fonterra veiling -een graadmeter voor de huidige internationale prijsontwikkeling- voor de markt van extra belang zijn. De uitkomsten van beide tenders zullen de markt mogelijk weer in beweging zetten en richting geven.

De internationale handel lijkt zich langzaam weer te herstellen, hetgeen ook tot uiting komt in de toegenomen omvang van de export.

Vooraanstaande instituten zoals de OESO and IMF hebben onlangs hun groeiverwachtingen voor de economie naar boven bijgesteld. Tegelijkertijd nemen echter de risico’s van een nieuwe economische terugslag wel toe. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de toegenomen instabiliteit in de euro zone. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën zal in een groot aantal landen tot gedwongen bezuinigingen kunnen leiden en een verder herstel in de kiem kunnen smoren.
Hierdoor kunnen de consumptieve bestedingen onder druk komen.
De grootste bijdrage aan de groei komt voor rekening van China, die als afzetmarkt steeds belangrijker wordt. China laat zijn export oriëntatie langzaam los en legt meer de nadruk op stimulering van de binnenlandse vraag. Hierdoor kunnen de importen de komende jaren snel toenemen. In hoeverre Europa hiervan zal kunnen profiteren is vooralsnog afwachten.