OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING JULI 2010

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in juli 2010 € 31,78 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 1,46 per 100 kg vergeleken met vorige maand. De gemiddelde Europese melkprijs van juli is € 6,22 (= 24,3%) hoger vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.
De stijging van de gemiddelde melkprijs in juli t.o.v. juni komt vooral door seizoensmatige aanpassingen. Na mei –doorgaans de maand met de hoogste melkproductie en de laagste melkprijs – blijft de gemiddelde melkprijs meestal geleidelijk stijgen tot deze piekt in oktober/november.
Dit jaar zijn de melkprijzen al vanaf april gaan stijgen en liggen nog steeds op een relatief goed niveau. Alleen in 2001 en 2008 was de gemiddelde melkprijs in juli hoger dan die van dit jaar.

De Belgische zuivelonderneming Milcobel heeft de melkprijs in juli ten opzichte van juni niet gewijzigd.

De Duitse onderneming Alois Müller heeft de basisprijs met 0,5 euro verhoogd, terwijl Nordmilch en Humana Milchunion hun basisprijzen met 1 euro hebben verhoogd.

De melkprijs van de Zweeds/Deense zuivelonderneming Arla steeg net als in mei en juni ook deze maand met circa 1 euro. In augustus blijft de melkprijs ongewijzigd.
De melkprijs van Hämeenlinnan Osuusmeijeri is in juli het meest gestegen. Desondanks ligt deze melkprijs als enige nog steeds onder het niveau van vorig jaar. Wellicht komt dit doordat de Finse zuivelmarkt te maken heeft met een toenemende concurrentie o.a. door importen van yoghurt en kaas. Daarnaast waren er problemen met de export naar Rusland. Omdat zo’n 10% van de Finse zuivel in dat land wordt afgezet hebben deze problemen een grote invloed gehad op de Finse zuivelmarkt.

De Franse melkprijzen zijn verhoogd o.a. door seizoensmatige aanpassingen. Het op 18 augustus gesloten akkoord betekent, dat de relatief hoge melkprijzen de rest van het jaar gehandhaafd zullen blijven. Vertegenwoordigers van melkveehouders en industrie hebben namelijk afgesproken, dat de melkprijzen in Frankrijk in 2010 gemiddeld 10% zullen stijgen ten opzichte van 2009.

De Britse zuivelondernemingen Dairy Crest en First Milk hebben in juli hun melkprijzen verhoogd met 0,75 respectievelijk 0,25 ppl (pence per liter) ofwel zo’n € 0,90 respectievelijk € 0,30 per liter. Daarnaast is de melkprijs gestegen door seizoensmatige aanpassingen. First Milk heeft aangekondigd de melkprijzen in augustus en september verder te verhogen met 0,65 en 0,25 ppl.

De Ierse zuivelondernemingen Glanbia en Kerry hebben sinds mei hun melkprijzen niet gewijzigd.

Ondanks een verlaging van de vet- en eiwitprijzen met omgerekend € 0,50 per 100 kg standaardmelk, is de berekende melkprijs van FrieslandCampina in juli gestegen. Dit komt door het vervallen van de zomerheffing van € 2,30. Door de wintertoeslag van € 3,65 zal de melkprijs van augustus met hetzelfde bedrag toenemen.
DOC Kaas heeft in juli de melkprijs niet gewijzigd, maar in augustus stijgt deze met 1 euro.

Omdat de melkprijs van juli nog niet bekend is, is de berekende melkprijs van de Italiaanse zuivelonderneming Granarolo voorlopig ongewijzigd gelaten.

Fonterra heeft op 20 augustus meegedeeld haar prognose mbt de melkprijs voor het lopende seizoen niet te zullen herzien. In mei jl.verhoogde de onderneming haar melkprijs prognose voor het seizoen 2010/11 naar NZD 6.90-7.10 per kg vet en eiwit. Als Fonterra deze prijs handhaaft wordt 2010/11 het op één na (2007/08) beste melkprijsjaar.

De genoemde melkprijs is inclusief een verwachte winstuitkering van 30-50 cent. Ervan uitgaande dat 25-35% van deze winst wordt ingehouden is de berekende melkprijs gebaseerd op een melkprijs van NZD 7,00 en een inhouding van 12 cent (=30% van 40 cent) ofwel NZD 6,88 per kg vet en eiwit. Op basis van deze vet- en eiwitprijzen is voor Fonterra een melkprijs berekend van € 29,32 per 100 kg standaardmelk. Het geringe prijsverschil met Europa komt niet alleen door de hoge melkprijzen in Nieuw Zeeland, maar voor een deel ook door de hoge koers van de Nieuw-Zeelandse dollar.

De daling van de berekende melkprijs is volledig te wijten aan de lagere dollarkoers. In dollars uitgedrukt is de Class III melkprijs wel gestegen, namelijk met 12 cent naar
$ 13,74 per cwt (45,36 kg). Daarmee ligt deze melkprijs zo’n 38% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw verwacht in haar meeste recente prognose voor 2010 een melkprijs van $ 14,25 ofwel een stijging van zo’n 25% t.o.v. 2009.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland € per 100 kg
  1 januari 2010 1 september 2010 index trend
Boter 315 376 119,4
Vol melkpoeder 252 269 106,7
Mager melkpoeder 203 224 110,3
Weipoeder 70 71 101,4
Gouda kaas ± 290 ± 320 106,9