OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2010

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in augustus 2010 € 32,67 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,89 per 100 kg vergeleken met vorige maand. De gemiddelde Europese melkprijs van augustus is € 6,35 (= 24,1%) hoger vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.
De stijging van de gemiddelde melkprijs heeft vooral een seizoensmatig karakter, maar komt voor een deel ook door of hogere basisprijzen (Duitse en Franse zuivelondernemingen) of hogere vet- en eiwitprijzen (Milcobel, First Milk en DOC Kaas).
Nu ook Hämeenlinnan Osuusmeijeri en Granarolo (vanaf juli) hun melkprijzen hebben verhoogd, liggen de melkprijzen van alle Europese ondernemingen boven het niveau van vorig jaar. Overigens ook de melkveehouders in Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten ontvangen nu een hogere melkprijs dan in 2009.

De Belgische zuivelonderneming Milcobel heeft de melkprijs in augustus ten opzichte van juli met € 1,05 per 100 kg standaardmelk verhoogd.

Nordmilch en Humana Milchunion hebben hun basisprijzen met 1 euro verhoogd, terwijl de melkprijs van Alois Müller gelijk is gebleven.

De melkprijs van Arla blijft in augustus en september ongewijzigd. De melkprijs van Hämeenlinnan Osuusmeijeri is in augustus verder gestegen en ligt nu voor het eerst boven het niveau van vorig jaar.

De Franse melkprijzen zijn verhoogd door seizoensmatige aanpassingen en het gesloten akkoord.

First Milk heeft in augustus de melkprijs verhoogd met 0,65 ppl (pence per liter). Dairy Crest heeft de melkprijs in augustus niet gewijzigd, maar wel voor oktober een prijsverhoging van 0,5 ppl aangekondigd.

De Ierse zuivelondernemingen Glanbia en Kerry hebben ook in augustus hun melkprijzen niet gewijzigd.

DOC Kaas heeft in augustus de melkprijs verhoogd met 1 euro, terwijl deze in september verder zal stijgen met € 0,30.
De berekende melkprijs van FrieslandCampina is in augustus gestegen volledig als gevolg van de voor deze maand geldende herfsttoeslag van € 3,65 per 100 kg. In september blijft de melkprijs op hetzelfde niveau.

Vanaf juli heeft Granarolo de melkprijs verhoogd met omgerekend € 1,05 per 100 kg standaardmelk.

Fonterra heeft de definitieve melkprijs voor het seizoen 2009/10 bekendgemaakt. Deze bedraagt NZ$ 6,70 per kilogram melkdroge stof (NZ$ 5,20 voor 2008/09).  De definitieve melkprijs bestaat uit een basisprijscomponent van $6,10 en een toegevoegde waarde component van 60 cent. Van de 60 cent wordt 33 cent ingehouden voor investeringen, waardoor er NZ$ 6,37 wordt uitgekeerd aan de melkveehouder.De winst in sommige onderdelen van haar ingrediënten divisie kwam wel onder druk door de volatiele markt van zuivelgrondstoffen; hierdoor bleven de prijzen van enkele producten zoals kaas en caseïne achter bij de internationale prijzen van melkpoeder, die voor het grootste deel de melkprijs bepalen.
In het afgelopen seizoen werd door Fonterra’s veehouders ondanks de droogte meer melk afgeleverd. In totaal 1,286 miljoen ton melkdroge bestanddelen, hetgeen 0,4% meer is dan het vorige seizoen, terwijl tevens een export record van in totaal 2,1 miljoen ton NZ melkproducten werd gevestigd.Ondanks de volatiele markt omstandigheden is de vraag van klanten weer op de goede weg terwijl de wereldmarkt prijzen scherp gestegen zijn.Fonterra geeft aan dat vraag en aanbod redelijk in evenwicht zijn en verwacht dat hierdoor de prijzen op het huidige niveau kunnen standhouden, hetgeen enige zekerheid biedt voor de melkprijs in het lopende seizoen.

In verband hiermee heeft Fonterra de prognose mbt de melkprijs voor het lopende seizoen 2009/10 iets verhoogd tot NZ$ 7.00-7.10 per kg melkdroge stof. Hiermee handhaaft zij de basisprijscomponent van NZ$ 6,60, terwijl de toegevoegde waarde component 40-50 cent is. Rekening houdend met een inhouding van 25-35% van de toegevoegde waarde is de Fonterra melkprijs berekend op basis van 7,05 – 1/3 x 0,45 = NZ$ 6,90 per kg milk solids ofwel € 29,09 per 100 kg standaardmelk voor augustus 2010.

De Class III melkprijs is in augustus gestegen naar in $ 15,18 per cwt (juli $ 13,74 per cwt).
De melkproductie is in augustus uitgekomen op ca 15 miljard lbs (= 6,8 miljoen ton), ruim 2,8% meer dan in augustus 2009. In juli bedroeg deze ruim 15,3 miljard lbs
hetgeen 3% hoger was dan juli 2009.Ook de productie per koe is toegenomen ; verwacht wordt voor dit jaar een toename van ca 2,6% tov 2009 Ook voor 2011 wordt een stijging verwacht die meer in lijn zal liggen met de trendmatige groei van 1,5%.
De verwachte groei van de productie per koe en toename van de veestapel zullen tenslotte tot een grotere melkplas leiden.
Het Amerikaanse landbouwministerie USDA verwacht voor dit jaar een melk productie van 192,7 miljard lbs (= 87,4 miljoen ton), die in 2011 zal stijgen tot ca 196,2 miljard lbs (= 98 miljoen ton).

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland

€ per 100 kg
1 januari 2010 30 september 2010 index trend
Boter 315 379 120,3
Vol melkpoeder 252 279 110,7
Mager Melkpoeder 203 230 113,3
Weipoeder 70 74 105,7
Gouda kaas ± 290 ± 320 106,9

 

In Nederland is in de periode januari t/m augustus 2010 ruim 7,70 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vetgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,40% en was daarmee iets hoger dan in 2009. Ook het eiwitgehalte was met 3,5% iets hoger.
Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties in de periode januari - juli 2010 in de EU-27 gelijk aan de hoeveelheid afgeleverde melk in 2009. De laatste maanden is de aanvoer wel toegenomen. Gerekend vanaf april jl tot juli zijn de melkleveringen met ca 1% gestegen.

Het sentiment in de markt bleef de laatste tijd enigszins afwachtend en leidde in augustus aanvankelijk tot een lichte prijsverzwakking. Kopers vroegen zich af of het relatief hoge prijsniveau stand houdt en schoven koopbeslissingen veelal voor zich uit. In de loop van september keerde het tij enigszins en veerde de markt op. Met name toenemende koop interesse uit Rusland en Algerije zorgden voor een wat vastere prijstendens.
Daarnaast werd de internationale markt beïnvloed door de verrassend positieve uitkomst van de globalDairyTrade veiling van Fonterra van begin september. Deze liet voor alle producten een stijging zien van gemiddeld bijna 17%.

Prijsbepalende factoren zijn de komende tijd: de groei van de melkproductie op het zuidelijk half rond ( o.a Oceanie ) en de vraag vanuit belangrijke zuivel importerende landen zoals Rusland en China