Milkprices - home

International Milk Price Reviews

 

  Milkprice review May 2020
 
   
  Melkprijsoverzicht mei 2020
 
    
Graphic review
    
Annual Report 2019 | Rapport 2019
Vanaf 16 juli 2020 is de informatie van het LTO Internationale melkprijsvergelijking te vinden op de website van ZuivelNL. U wordt t.z.t. automatisch doorgelinkt naar de nieuwe website.

From July 16, 2020, the information from the LTO International Milk Price Comparison can be found on the ZuivelNL website. You will be automatically redirected to the new website.

 

 
Next publication: July 31th, 2020

 

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL. De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders. Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking www.milkprices.nl.
ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.
Copyright and liability
Commissioned by LTO Nederland (the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture) and in cooperation with EDF (European Dairy Farmers) this milk price comparison is undertaken by ZuivelNL. The basis for the comparison are the producer milk statements. Copying of data from this publication is authorized subject to acknowledgement of source as follows: LTO International Milk Price Comparison at www.milkprices.nl.
ZuivelNL does not accept any liability for damages, if any, arising from the use of the results of this publication.